Roken, alcohol, drugs, etc.

 

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Daarbij verdienen de volgende zaken bijzondere aandacht:

 

Alcohol schaadt onze gezondheid. Het gebruik van alcohol is uitsluitend toegestaan in de kantine en op het terras. Daarbij geld dat men het met mate dient te gebruiken.

In het bijzijn van jeugd dient men zich bewust te zijn van het slechte voorbeeld voor kinderen bij het gebruik van alcohol. Tijdens jeugdtrainingen en wedstrijden is het gebruik van alcohol daarom niet toegestaan op het terras.

 

Rugby Club Rush streeft naar een volledig rookvrije accommodatie per 2023. Dit wordt gefaseerd ingevoerd. Per 1 januari 2022 geldt dat er tijdens jeugdwedstrijden en jeugdtrainingen op het gehele rugbyterrein roken niet is toegestaan. Dit geldt ook voor e-sigaretten en aanverwante producten; immers, ‘zien roken, doet roken’. Voor activiteiten van volwassenen geldt dat roken buiten het zicht dient te geschieden, bijvoorbeeld aan de ‘blinde kant’ van het clubhuis en dus niet op het terras en/of langs de lijn.

 

Drugsbezit en gebruik in welke vorm dan ook in en om het sportcomplex is verboden.

Dit geldt uiteraard ook voor wapens. Het overtreden van deze regels leidt te allen tijde tot ontzegging van de toegang.

 

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of op het terrein van de vereniging.

 

Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank op andere plaatsen (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.

 

Er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan:

  • Personen jonger dan 18 jaar.
  • Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie.
  • Personen die deze dag fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.

 

Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen; op basis daarvan kan het verstrekken van alcoholhoudende drank worden geweigerd door het barpersoneel.