Specifieke gedragsregels voor ouders/verzorgers van jeugdspelers

Als ouders hebben we, voor met name jeugdspelers, de belangrijkste voorbeeldfunctie. Hoe beter wij ons aan afspraken over gedrag houden, hoe groter de kans dat kinderen dit nu en later ook zullen doen. Alle gedragsregels zijn uiteraard ook op ons als ouders van toepassing.

Wij, ouders,

 • respecteren naast deze specifieke gedragsregels de Algemene Gedragsregels.

 • hebben kennisgenomen van de specifieke regels voor spelers.

 • tonen betrokkenheid bij ons kind door zijn/haar beste (team)supporter te zijn.

 • blijven tijdens de wedstrijd buiten het speelveld.

 • laten coaching over aan trainers en coaches en beperken ons tot positieve

  aanmoedigingen.

 • spreken de trainer c/q coach erop aan als we kritiek op de leiding hebben.

 • helpen wanneer mogelijk bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.

 • zorgen ervoor dat onze zoon/dochter op tijd aanwezig is voor training en wedstrijd.

 • zien erop toe dat onze zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor training of wedstrijd.

 • leren onze kinderen de clubregels.