Algemene gedragsregels  

 • We houden ons aan het beleid, zoals vastgelegd in het Beleidsplan SRC Rush 2022, met speciale aandacht voor het beleid t.a.v. roken, alcohol en drugs etc. 
 • Buiten de openingstijden voor trainingen en wedstrijden van het rugbyveld en de kantine betreden we deze niet zonder toestemming van het bestuur. 
 • We voldoen op tijd de contributie via de geldende betalingsprocedure. 
 • We rekenen consumpties direct en uitsluitend per pinbetaling af.
 • We accepteren het gezag van scheidsrechters, teamleiding en bestuursleden.
 • Tijdens een wedstrijd steken we niet over, maar lopen we rond het veld.
 • We hebben respect voor andere leden, vrijwilligers, medespelers en tegenstanders.
 • We onthouden ons van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal- en fysiek geweld.
 • Pesten wordt door ons niet getolereerd.
 • We hebben respect voor andermans eigendommen. Als verenigingslid zijn we hoofdelijk aansprakelijk voor door ons persoonlijk aangerichte schade c.q. vernieling. 
 • Rommel die we maken in de kantine, op het terras en het veld ruimen we zelf op: glazen leveren we in bij de bar, afval doen we in de daarvoor bestemde afvalbak. 
 • In de kantine dragen we geen kicksen.
 • We plaatsen fietsen en brommers in/bij de fietsenstalling. 
 • We parkeren onze auto’s op één van de daarvoor bedoelde parkeerterreinen. 
 • We houden de toegangen naar het veld vrij voor brandweer, ambulance, etc.
 • We spreken een (ouder van een) medelid aan als deze de gedragsregels overtreedt.
 • We weten dat overtredingen van de gedragsregels kunnen leiden tot sancties. 
 • Als leden, ouders of verzorgers van jeugdleden zijn wij bereid om (gevraagd of ongevraagd) naar vermogen verenigingstaken te verrichten, zoals 
 • het verrichten van bardiensten.
 • het verrichten van onderhoud- en/of schoonmaakwerkzaamheden. 
 • trainen/begeleiden van jeugdteams.
 • meehelpen bij de organisatie en uitvoering van activiteiten/acties.
 • zorgen voor vervoer bij jeugdwedstrijden.