Binnen Rush kennen we de volgende evenementen. De richtdatum geeft aan wanneer het evenement normaal gesproken zou zijn, mits er geen zwaarwegende redenen zijn om het te verplaatsen. De Evenementenkalender bevat de meest up to date informatie wanneer het event daadwerkelijk gehouden wordt.

Richtdatum Activiteit
Woensdag en vrijdag na de zomervakantie Vriendjes- en vriendinnetjestraining
Zondag voor aanvang heren seniorenseizoen Net niet fit toernooi
Vrijdag voor aanvang heren sezioen Algemene ledenvergadering
Vrijdag in de herfstvakantie Plantenverkoop
Woensdag en vrijdag na de herfstvakantie Vriendjes- en vriendinnetjestraining
November Autumn internationals
Vrijdag voor de kerstvakantie Kerstklaverjasdrive
Zaterdag voor kerst Laatste jeugdtraining van het jaar met aansluitend Gourmet 
Eerste vrijdag na de kerstvakantie Nieuwjaarsreceptie
Woensdag en vrijdag na de kerstvakantie Vriendjes- en vriendinnetjestraining
Woensdag en vrijdag na de voorjaarsvakantie Vriendjes- en vriendinnetjestraining
Begin februari - eind maart Six Nations
Vrijdag voor de meivakantie Ouder kind training
Woensdag na de meivakantie Vriendjes- en vriendinnetjestraining
Vrijdag na de meivakantie Scholenrugbytoernooi
Zaterdag na pinksteren SNS vriendetoernooi
Tweede zaterdag van juli Vrijwilligersdag